Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

as result of that

Bunun sonucu olarak

Cümlede kullanım:

The founding of new Turkish Republic was provided by army, and as result of that, interventions in politics by the army was accepted somehow “understandable” for the soldier-nation state.

(Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ordu tarafından sağlandı ve bunun sonucunda ordu tarafından siyasete yapılan müdahaleler asker-ulus devlet için bir şekilde “anlaşılabilir” olarak kabul edildi.)
Translate »