Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

armed conflict

Silahlı çatışma

Cümlede kullanım:

Armed conflicts are international or non-international strategic situations, in which, at least one side of a conflict uses armed force to achieve its political goals.

(Silahlı çatışmalar, çatışmanın en az bir tarafının siyasi hedeflerine ulaşmak için silahlı kuvvet kullandığı uluslararası veya uluslararası olmayan stratejik durumlardır.)
Translate »