Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

archipelago

Takımada, adalar denizi, içinde birçok ada(cık) bulunan deniz.

Cümlede kullanım:

A group of closely interrelated islands that form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such form an archipelago.

(İçsel bir coğrafi, ekonomik ve politik varlık oluşturan ya da tarihsel olarak böyle kabul edilen yakından ilişkili bir grup adalar takımadayı oluşturur.)
Translate »