Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

approach to language

Dile yaklaşım

Cümlede kullanım:

The approach of poststructuralism to language is that the world is constructed by language.

(Postyapısalcılığın dile yaklaşımı şudur ki, dünya dil ile inşa edilmektedir.)
Translate »