Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

apart from one another

Birbirinden ayrı

Cümlede kullanım:

According to Regional Security Complexes security problems cannot reasonably be analyzed and resolved apart from one another.

(Bölgesel Güvenlik Komplekslerine göre güvenlik problemleri birbirlerinden ayrı olarak makul bir şekilde analiz edilemez ve çözülemez.)
Translate »