Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

anthropocentric

İnsan merkezli, antroposentrik

Cümlede kullanım:

The Green Theoriy’s rejection of the anthropocentric system as a whole does not make real sense for the international relations.

(Yeşil Teori’nin antroposentrik sistemi bir bütün olarak reddetmesi uluslararası ilişkiler için gerçek bir anlam ifade etmiyor.)
Translate »