Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

anomie

Anomi, kimlik kaybı, toplumsal amaçsızlık hali, geleceğe dair plansızlık (anomy olarak da iade edilir.)

Cümlede kullanım:

The concept of “anomy” was used first time in the sociology literature by Emile Durheim. Religious and moral life has disappeared in the modern world, instead of that indecision and aimlessness prevailed. That situation of social aimlessness and indecision is expressed by the concept of “anomie”.

“”Anomie” kavramı sosyoloji literatüründe ilk kez Emile Durkheim tarafından kullanılmıştır. Modern dünyada dini ve ahlaki yaşam kaybolmuş, yerine kararsızlık ve amaçsızlık durumu hakim olmuştur. Bu toplumsal amaçsızlık ve kararsızlık durumu “anomi” kavramı ile ifade edilmektedir.
Translate »