Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

Amphictyonic League

Amphictyonic Ligi (Ortak güvenlik birliği)

Cümlede kullanım:

The Amphictyonic League was established by the Greek-city states in order to maintain internal security by the commitment of the collective group of small city-states.

(Amphictyonic League, Yunan şehir devletleri tarafından, küçük şehir devletlerinin kolektif grubunun taahhüdü ile iç güvenliği sağlamak amacıyla kuruldu.)
Translate »