Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

alliance

İttifak, birlik, pact, antlaşma

Cümlede kullanım:

The alliance is an international relations term that means “a formal agreement that pledges States to co-operate in using their military resources against a specific State or States.”

(İttifak, “Devletleri askeri kaynaklarını belirli bir Devlet ya da Devletlere karşı kullanma konusunda işbirliği yapma sözü veren resmi bir anlaşma” anlamına gelen bir uluslararası ilişkiler terimidir.)
Translate »