Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

alienage

Yabancılık,

Yabancı uyruklu olma

Cümlede kullanım:

According to the 1951 Convention main elements of the refugee are alienage, well-founded fear of being persecuted and failure of state protection. 

(1951 Sözleşmesi’ne göre mültecinin ana unsurları yabancı uyruklu olma, köklü zulüm korkusu ve devlet korumasının başarısızlığıdır.)
Translate »