Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

aircraft

Uçak, hava aracı

Cümlede kullanım:

According to the Annex 7 to the Chicago Convention, an aircraft is defined as “Any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth’s surface.”

(Chicago Konvansiyonu Ek 7’ye göre, bir uçak, “havanın yeryüzüne karşı reaksiyonları dışında havanın reaksiyonlarından atmosferde destek alabilen herhangi bir makine” olarak tanımlanmaktadır.)
Translate »