Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

aim to restore the existing order

Mevcut düzeni yeniden sağlamayı amaçlama

Cümlede kullanım:

During Ottoman Empire every reform initiative primarily aims to restore the existing order. 

(Osmanlı İmparatorluğu döneminde her reform girişimi öncelikle mevcut düzeni yeniden sağlamayı amaçlamaktadır.)
Translate »