Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

aim to eliminate dissatisfaction

Memnuniyetsizliği ortadan kaldırmayı hedeflemek

Cümlede kullanım:

Liberal Republican Party aimed to eliminate dissatisfaction arousing within the country at  the time of second attempt to adopt a multi-party democracy.

(Liberal Cumhuriyetçi Parti, çok partili demokrasiyi benimsemeye yönelik ikinci girişim sırasında ülke içinde ortaya çıkan memnuniyetsizliği ortadan kaldırmayı amaçladı.)
Translate »