Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

agreement

Anlaşma

Cümlede kullanım:

Agreement usually signifies an instrument less formal than a “treaty” and are not subject to ratification.

(Anlaşma genellikle bir “antlaşma(treaty)” dan daha az resmi olan ve onaylamaya tabi olmayan bir enstrümanı ifade eder.)
Translate »