Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

admit new member

Yeni üye kabul etmek

Cümlede kullanım:

In international organizations, one of the missions of plenary assembly is the admission of new members.

(Uluslararası organizasyonlarda, genel kurulun misyonlarından biri yeni üyelerin kabulüdür.)
Translate »