Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ad hoc budget

Olağan dışı bütçe, öngörülemeyen gider bütçesi

Cümlede kullanım:

Ad hoc budgets may be prepared for organizations which may also need additional financial means for unusual activities and expenditures.

(Olağandışı faaliyetler ve harcamalar için ek finansal araçlara ihtiyaç duyan kuruluşlar için geçici bütçeler hazırlanabilir.)
Translate »