Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

act of aggression

Saldırganlık hareketi, saldırganlık eylemi

Cümlede kullanım:

Attempt to hack the electronic and information infrastructure of a State by another State is not considered an act of aggression in accordance with the provisions of article 2.

(Bir Devletin elektronik ve bilgi altyapısını başka bir Devlet tarafından hacklemeye teşebbüs, 2. madde hükümlerine göre bir saldırganlık eylemi olarak değerlendirilmez.)
Translate »