Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

acquisition

Edinme, satın alma, mülkiyetini eline geçirme, şirket satın alması, temellük

Cümlede kullanım:

An acquisition refers to the purchase or takeover of one company by another.

(Bir satın alma, bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alınması veya devralınması anlamına gelir.)
Translate »