Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

accede the throne

Tahta çıkmak, tahta geçmek

Cümlede kullanım:

Mohammad Reza Pahlavi acceded the throne in 1941 and ruled the country in conformity with the US’ directives, especially against the USSR threat during the Cold War.

(Muhammed Rıza Pehlevi 1941’de tahta geçti ve ülkeyi özellikle Soğuk Savaş sırasındaki SSCB tehdidine karşı ABD’nin direktiflerine uygun olarak yönetti.)
Translate »