Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

academic

akademik, eğitime ilişkin

The academic standards of country is very high.

(Ülkenin akademik standartları çok yüksektir.)

akademisyen

Academics are concerned about rising tuition fees.

(Akademisyenler artan öğrenim ücretlerinden endişe duyuyor.)

eğitime düşkün, çalışkan, gayretli

He wasn’t very academic, and preferred playing sports.

(Eğitime çok düşkün değildi ve spor yapmayı tercih etti.)

kuramsal, soyut, teorik

The attendees did not listen the speakers. Because the subject was so academic.

(Katılımcılar konuşmacıları dinlemedi. Çünkü konu çok teorik idi.)
Translate »