Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

academia

bilhassa üniversiteler ve orada çalışan insanlar topluluğu, akademik camia, akademi

The attendees of this meeting include representatives from government, academia and industry in various countries.

(Bu toplantının katılımcıları arasında çeşitli ülkelerdeki hükümet, akademi ve endüstri temsilcileri yer alıyor.)
Translate »