Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ability to influence other

Diğerini etkileme yeteneği

Cümlede kullanım:

Soft power is the ability to influence other actors by persuading them to follow the norms and desired behavior.

(Yumuşak güç, diğer aktörleri normları ve istenen davranışı izlemeye ikna ederek etkileme yeteneğidir.)
Translate »