Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

a prior

Önsel, deney yapılmadan ve tecrübe edilmeden varlığı bilinen ve doğru kabul edilen (önerme yahut bilgi). 

Cümlede kullanım:

Since any experiment with God’s existence has not been able to conducted, knowledge of the existence of God is a prior knowledge.

(Tanrı’nın varlığı ile ilgili herhangi bir deney yapılamadığından, Tanrı’nın varlığı hakkındaki bilgi önsel(a prior) bir bilgidir.)
Translate »