Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

27 May Regime

27 Mayıs Rejimi

Cümlede kullanım:

The essence of ‘27 May Regime’ is the monitoring of the level of social demands taken to the politics. Constitutional institutions are the instruments of this control.

(“27 Mayıs Rejimi” nin özü, siyasete yönelik sosyal taleplerin seviyesinin izlenmesidir. Anayasal kurumlar bu kontrolün araçlarıdır.)
Translate »