Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

24 January measures

24 Ocak Kararları (önlemleri)

Cünlede kullanım:

24 January measures was an economic stabilization program that was released on January 24 1980 by the Demirel’s 43th Turkish Government and prepared by Turgut Ozal who was Prime Ministry Undersecretary

(24 Ocak Kararları, Demirel’in 43.Türkiye Hükûmeti tarafından 24 Ocak 1980 tarihinde açıklanan ve Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal tarafından hazırlanan ekonomik istikrar programıydı.)
Translate »