Categories
İNGİLİZCE-TÜRKÇE

1971 Memorandum

1971 Muhtırası

Cümlede kullanım:

The 1971 Memorandum resulted in a transformation in the CHP. Ecevit, who resigned from the position of Secretary General after 12 March, opposed to CHP’s view of the alliance between the CHP and the Army, stating that CHP should not accept to come to power in any way other than the people’s will.

(1971 Muhtırası CHP’de bir dönüşümle sonuçlandı. 12 Mart’tan sonra Genel Sekreterlikten istifa eden Ecevit, CHP’nin CHP ile Ordu arasındaki ittifak görüşüne karşı çıktı ve CHP’nin halkın iradesi dışında hiçbir şekilde iktidara gelmeyi kabul etmemesi gerektiğini söyledi.)
Translate »